Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nas. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Firma BIAŁEK DESIGN STUDIO Piotr Białek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 6782897762 , nr REGON 363432014, ul. Racławicka 40/24, 02-601, Warszawa.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika, złożyć zamówienie lub korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem,
w tym do:
– umożliwienia dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedawane na stronie;
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie złożona;
– obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług;
– wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawianie i przechowywanie dokumentów
księgowych)

Podstawa przetwarzania:
Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Twoja zgoda wyrażona dokonaniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:
Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
brak możliwości zarejestrowania się na stronie
brak możliwości korzystania z naszych usług
brak możliwości dokonania zakupów
brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach, nowościach czy ofertach specjalnych

Możliwość cofnięcia zgody:
w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez którąkolwiek ze stron
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa,
w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych
ich sprostowania
usunięcia
ograniczenia przetwarzania
A także prawo:
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
żądania przeniesienia danych do innego administratora
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
usunąć pliki cookies
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
Na naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
zapamiętywania informacji o Twojej sesji
statystycznym
marketingowym
udostępniania funkcji strony
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.
Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
podmiot realizujący dostawę towarów
dostawca płatności
biuro księgowe
podmiot ułatwiajacy optymalizację strony
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej
portale społeczniościowe

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia
decyzja Komisji Europejskiej 2002/2/WE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
bialekdesignstudio@gmail.com